BEVEILIGING BEDRIJVEN DEN BOSCH

Home page

Welkom op de website van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ‘s-Hertogenbosch en omgeving (SBB). SBB is in 1994 opgericht door ondernemers, politie en gemeente met als doel “het bevorderen van een ongestoord en veilig gebruik van goederen en zaken op bedrijventerreinen in ’s-Hertogenbosch en omgeving”.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit is primair een zaak van de overheid. Maar de overheid kan dit niet alleen. Ook ondernemers hebben daarin een verantwoordelijkheid. Door het oprichten van SBB is een structurele samenwerking (ondernemers, politie en gemeente) gegarandeerd. Deze samenwerking leidt tot:
  vergroten van het veiligheidsgevoel op de bedrijventerreinen;
  terugdringen van criminaliteit;
  bevorderen brandveiligheid;
  bevorderen van het ondernemersklimaat.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen met als basis een mobiele collectieve surveillance.

De aanpak van SBB
•  Structurele samenwerking en overleg met alle betrokken partijen (politie, gemeente, en bedrijfsterreinverenigingen).
•  Het afsluiten van een raamovereenkomst voor de uitvoering van de collectieve surveillance, waarin werkafspraken, tarieven en voorwaarden zijn vastgelegd.
•  Periodieke controle op de uitvoering en bewaken van de kwaliteit van de collectieve surveillance.
•  Het actief deelnemen aan KVO-overleggen en overleggen van VNO/NCW afdeling ‘s-Hertogenbosch.
•  Het plaatsen van SBB-borden met logo van de politie op alle aangesloten bedrijfsterreinen.

Organisatie

Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger vanuit elke deelnemende partij.

lees meer

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil dat Bossche ondernemers zelf actiever worden in het regelen van hun veiligheid.

lees meer

De bedrijven in ’s-Hertogenbosch zijn goed georganiseerd.

lees meer

Meldingen

Meldkaart incidenten

Elke deelnemer van SBB ontvangt een meldkaart. Hierop staan alle belangrijke telefoonnummers overzichtelijk bij elkaar.

Aangifte politie

Door de directe samenwerking met de politie, SBB is immers opgericht in samenwerking met de politie, zijn de lijnen kort.

Nieuws

Week van de veiligheid

Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want, met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit (overvallen, inbraken) toe. En omdat ondernemers ook steeds vaker geraakt worden door internetcriminaliteit, staat de Week van de Veiligheid dit jaar in het teken van bescherming tegen internetcriminaliteit. Ondernemers kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen. Zie bijgevoegde link voor meer info.

 

https://www.deweekvandeveiligheid.nl/ondernemers/

 

 

Met vriendelijke groet,

Arthur Gabriëlse

Wijkagent Bedrijven (terreinen) en ondernemers

Arthur.gabrielse [at] politie.nl

Politie | Oost-Brabant | 's-Hertogenbosch

Vogelstraat 41, 5212 VL 's-Hertogenbosch

Postbus 90163, 5200 MS 's-Hertogenbosch

T 0900-8844