SBB ORGANISATIE

Bestuur

BESTUUR SBB

Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger vanuit elke deelnemende partij.

Het bestuur van SBB bestaat daarom altijd uit:
•  Een vertegenwoordiger vanuit elk deelnemend bedrijventerrein / KVO.
•  Een vertegenwoordiger vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
•  Een vertegenwoordiger vanuit de Politie Brabant Noord.
•  Een vertegenwoordiger vanuit VNO/NCW ’s-Hertogenbosch.


Het bestuur benoemd uit hun midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het huidige bestuur bestaat uit:

Martien van den Bouwhuijsen (Voorzitter)
Namens Belangenvereniging “De Spoorzone” en afgevaardigde namens VNO/NCW ’s-Hertogenbosch.

Herman Rademaker (Penningmeester)
Namens KVO Samenwerkingverband de Rietvelden– de Vutter (RIVU) / Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech Maaspoort Treurenburg  (HTMT).

Politie  -  vacature  (secretaris)
vacature (wijkagent bedrijven) namens Politie 's-Hertogenbosch zitting in het SBB-Bestuur.

Leo Sedee en André van Slooten 
Namens Sector Stadsontwikkeling/Economie en Energie  en Openbare Orde & Veiligheid (OOV) van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Willem Goes & Harry Emmen
Namens KVO Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech Maaspoort Treurenburg   (HTMT).


Joost van Opdorp
Namens Bedrijfsterreinen Empel.

Arjan de Ridder
Namens KVO Ondernemersvereniging De Herven.

vacature
Namens Vereniging Rosmalense Ondernemers.

Toin Saris
Namens KVO Samenwerkingverband de Rietvelden– de Vutter (RIVU).


Het bestuur van SBB wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat wordt gevoerd door Thea Beljaars van Beljaars Business Support & Ellen Luijks-Schramade van Ellen's secretariaatsdiensten.