SBB ORGANISATIE

Bestuur

BESTUUR SBB

Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger vanuit elke deelnemende partij.

Het bestuur van SBB bestaat daarom altijd uit:
•  Een vertegenwoordiger vanuit elk deelnemend bedrijventerrein / KVO.
•  Een vertegenwoordiger vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
•  Een vertegenwoordiger vanuit de Politie Brabant Noord.
•  Een vertegenwoordiger vanuit VNO/NCW ’s-Hertogenbosch.


Het bestuur benoemd uit hun midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het huidige bestuur bestaat uit:

Martien van den Bouwhuijsen (Voorzitter)
Namens Belangenvereniging “De Spoorzone” en afgevaardigde namens VNO/NCW ’s-Hertogenbosch.

Herman Rademaker (Penningmeester)
Namens KVO Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech Maaspoort Treurenburg  (HTMT)

Politie  -  vacature  (secretaris)
vacature (wijkagent bedrijven) namens Politie 's-Hertogenbosch zitting in het SBB-Bestuur

Maaike van der Ven 
Namens Sector Stadsontwikkeling/Economie en Energie  en Openbare Orde & Veiligheid (OOV) van de Gemeente ’s-Hertogenbosch

Willem Goes & Harry Emmen
Namens KVO Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech Maaspoort Treurenburg  (HTMT)


Harold van der Heijden en Carla Vosmaer
Namens Bedrijfsterreinen Empel en Rosmalense Plas

Arjan de Ridder
Namens KVO Ondernemersvereniging De Herven

Toin Saris
Namens KVO Samenwerkingverband de Rietvelden de Vutter (RIVU)

vacature
Namens Vereniging Rosmalense Ondernemers

vacature
Namens Belangenvereniging De Spoorzone

Het bestuur van SBB wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat wordt gevoerd door Ellen Luijks-Schramade van Ellen's secretariaatsdiensten.