SBB ORGANISATIE

Bestuur

BESTUUR SBB

Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger vanuit elke deelnemende partij.

Het bestuur van SBB bestaat daarom altijd uit:
•  Een vertegenwoordiger vanuit elk deelnemend bedrijventerrein / KVO.
•  Een vertegenwoordiger vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
•  Een vertegenwoordiger vanuit de Politie Brabant Noord.
•  Een vertegenwoordiger vanuit VNO/NCW ’s-Hertogenbosch.


Het bestuur benoemd uit hun midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het huidige bestuur bestaat uit:

Martien van den Bouwhuijsen (Voorzitter en penningmeester)
Namens Belangenvereniging “De Spoorzone” en afgevaardigde namens VNO/NCW ’s-Hertogenbosch.

Arthur Gabriëlse (secretaris)
Arthur heeft als thematisch wijkagent bedrijven namens Politie 's-Hertogenbosch zitting in het SBB-Bestuur.

André van Slooten
Namens afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Willem Goes
Namens KVO Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech Maaspoort Treurenburg.


Joost van Opdorp
Namens Bedrijfsterreinen Empel.

Martijn Pet
Namens KVO Ondernemersvereniging De Herven.

Hans van der Plas
Namens Rosmalens Ondernemers Contact.

Toin Saris
Namens KVO Samenwerkingverband de Rietvelden – de Vutter (RIVU).


Het bestuur van SBB wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat wordt gevoerd door Thea Beljaars van Beljaars Business Support.