header G4S FSS

De voordelen

SBB VOORDELEN

De voordelen van collectieve surveillance zijn:

 Door collectieve mobiele surveillance is er preventief toezicht op de bedrijventerreinen. De surveillance vindt met name plaats op de momenten dat bedrijven gesloten zijn en het bedrijventerrein er verlaten bij ligt. 

 De mobiele surveillant is aanwezig op de openbare weg van de bedrijfsterreinen en controleert het bedrijf op openstaande ramen en deuren, verlichting, vandalisme en andere risicofactoren. 

 Door de permanente aanwezigheid van de surveillance op het bedrijventerrein wordt de aanrijtijd bij alarm (prioriteit 1 meldingen) verkort en de pakkans groter.

 Gedurende de surveillance worden tevens toezicht gehouden op een heel, schoon en veilig bedrijventerrein en meldingen gedaan van zaken die de sociale controle verkleinen of de onveiligheid vergroten zoals verdachte of verkeersonveilige situaties, defecte straatverlichting, overmatige begroeiing, milieudelicten etc. Bij spoedeisende zaken wordt de politie direct in kennis gesteld.

 Iedere deelnemer ontvangt jaarlijks een raamkaart waarmee men zichtbaar maakt dat het men deelnemer van SBB is en het object bewaakt wordt.

 Gereduceerde tarieven voor additionele diensten zoals aansluiting alarmcentrale, alarmopvolging, keyholding, open- en sluitrondes etc.

 SBB houdt toezicht op de uitvoering en kwaliteit van de surveillance + belangenbehartiging deelnemer in geval van klachten.