SBB ORGANISATIE

VNO/NVW 's-Hertogenbosch

SBB VNO NCW

De bedrijven in ’s-Hertogenbosch zijn goed georganiseerd. Ieder bedrijventerrein heeft een eigen bedrijfsterreinvereniging met als doel de kwaliteit op het bedrijventerrein te bewaken en problemen op het terrein te signaleren en op te pakken. 

’s-Hertogenbosch telt op dit moment 8 bedrijventerreinverenigingen:
 Coöperatieve Vereniging Bedrijvenpark De Brand UA
 Coöperatieve Bedrijventerreinen Empel UA
 Ondernemersvereniging De Herven
  Ondernemersvereniging bedrijfsparken High-Tech Maaspoort Treurenburg
 Ondernemersvereniging De Pettelaar
 Samenwerkingsverband De Rietvelden-De Vutter

 Rosmalens Ondernemers Contact ROC-OV
 Belangenvereniging De Spoorzone

De bedrijventerreinverenigingen van ’s-Hertogenbosch behartigen ieder de specifieke belangen van hun terrein. Voor behartiging van gebiedsoverstijgende belangen is op initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch in 1991 een speciale stichting opgericht namelijk Bedrijvenoverleg ’s-Hertogenbosch (Bos-H). De voorzitters van de bedrijfsterreinverenigingen vormden het bestuur van Bos-H. Met ingang van 1 januari 2010 hebben de besturen van Bos-H en de VNO-NCW ’s-Hertogenbosch (voorheen BZW ’s-Hertogenbosch) hun krachten gebundeld. De voorzitters van de acht bedrijfsterreinverenigingen plus een aantal portefeuillehouders maken deel uit van het bestuur van VNO-NCW 's-Hertogenbosch.

Portefeuilles van VNO/NCW ‘s-Hertogenbosch zijn:
•  Algemeen Economisch Beleid
•  Onderwijs en Arbeidsmarkt
•  Ruimtelijke Ordening
•  Verkeer en Vervoer

•  Maatschappelijk ondernemen/duurzaamheid
•  Nieuwe bedrijvigheid
•  Veiligheid

De portefeuillehouder Veiligheid is ook vertegenwoordigd binnen het bestuur van SBB. Voor meer informatie over VNO/NCW ’s-Hertogenbosch zie www.vnoncwbrabantzeeland.nl.