SBB ORGANISATIE

Keurmerk Veilig Ondernemen

KVO

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil dat Bossche ondernemers zelf actiever worden in het regelen van hun veiligheid. Voorheen trok de gemeente de kar, nu moeten ondernemers zelf initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente houdt wel een ondersteunende rol, in de vorm van financiële steun en het aanleveren van expertise. Zo stimuleert de gemeente bedrijventerreinen om met het landelijk Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aan de slag te gaan. 

Wat houdt een keurmerk veilig ondernemen in?
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

 Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig';
•  Beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging (collectieve surveillance);
•  Het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's en dergelijke;
•  Investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.);

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B tot en met de tweede certificering. Een KVO-Keurmerk is drie jaar geldig.

Welke bedrijventerreinen zijn KVO-gecertificeerd?
•  
Samenwerkingsverband de Rietvelden en de Vutter (sinds 2010)
•  Ondernemersvereniging de Herven (sinds 2014)
•  Ondernemersvereniging bedrijvenparken High-Tech Maaspoort Treurenburg (sinds 2018)


Regelmatig wordt er door de bedrijfsterreinvereniging een KVO-overleg georganiseerd, waar naast politie, gemeente, brandweer en ondernemers ook de voorzitter van SBB aan deelneemt.
Voor meer informatie over het Keurmerk Veilig ondernemen zie www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl.